top of page

hands-on art 

art projekt 

Det är inte så ofta vi får chansen att träffa och prata med konstnärer. Du kanske ser arbetet, men du är avlägsen från personen. Hur kan man veta vad man tänker och hur konstnärer reflekterar under sitt arbete? Vad kallar vi "konst"?

Vi startade projekt Hands-on Art med introduktion av flera konstnärer som arbetar i olika tekniker och har divergerande idéer och kan erbjuda flera perspektiv och arbetsmetoder relaterade till ett valt tema, idé eller fråga. 

I år valde vi sju konstnärer för att inkludera en kombination av historiska och nutida röster, samt perspektiv från olika kulturer och världssyn.

Det som även för dessa konstnärer samman är geografisk/lokal anknytning till Årsta/Midsommargårdens område i Stockholm. Under ett antal år arbetade, studerade, och samverkade samtliga i olika konstprojekt som relaterar till det största ateljéhuset i staden, WIP:sthlm – WIP står för ”work in progress”. 

De flesta konstnärerna gör verk som trotsar traditionella mediekategorier utan att identifiera sig själva som strikt till ex. målare eller skulptörer. Konstnärer använder de mest effektiva medierna, verktygen och kontexten för de idéer de vill uttrycka.

Möt konstnärerna och få svar på dina frågor under en serie av workshops. 
Få den råa känslan av olika material och försök se på omgivningen med konstnärens ögon. Alla workshops kommer att dokumenteras och information kommer att vara tillgänglig online.

Vi erbjuder ett varierande program som är en del av hemgårdsverksamheten.
Medverkan i våra workshops är gratis.

Vår vision var att uppmuntra deltagarna till gruppdiskussioner för att väcka tankar som kan förbereda deras besök av konstutställningar på museer, gallerier och andra utställningsplatser. 

Vi diskuterar de olika sätt hur publiken kan se och uppleva samtida konst (på film, på internet, personligen etc.) och reflektera över hur dessa sammanhang påverkar hur vi tittar på och tolkar arbetet.

Motivera deltagarna att överväga hur samtida konstnärer får idéer och varifrån deras inspiration kommer ifrån. 

Be dem att reflektera över konceptet - de idéer, val eller beslut som konstnären gjorde för att skapa arbetet (som materialval, installationsbeslut, färg eller bildval). Varför tror de konstnären gjorde dessa val? Vilka visuella, litterära och / eller historiska referenser ser de i arbetet? Hur berättar det här konstverket något om den värld vi lever i?

projektledare

Irina Lindqvist

Iryna Hauska

om projektet

vår vision

bottom of page