top of page

A Moment of Instability

photoproject, 2016

direktprint på aluminium 50x30cm

Mänskligt beteende är ett ständigt intressant ämne att observera, förstå och tolka. Reflektion över vår uppfattning av omgivningen och interaktioner där emellan är vitalt, samt överraskande hur den förändras från en dag till en annan. Mina fotografier involverar observationer av det dagliga livet och en del av personliga berättelser. Jag ser detta arbete som en pågående undersökning av olika sociala system, traditioner och dogmer, utforskning av koderna och antagandena vi gör när vi granskar världen visuellt.

Human behaviour is a constantly interesting subject to observe, understand and to interpret. Reflection on our perception of the environment and interactions and in between is vital and also surprising how it changes from one day to another. My photographs involve observations of daily life and some of personal stories. I see this work as an ongoing study of various social systems, traditions and dogmas, exploration of the codes and assumptions we make when we examine the world visually.

DSC_1576-web_edited.jpg
1425,-21x30web.jpg
DSC_1216-web.jpg
1132´tif,-21x30web-_edited.jpg
bottom of page