top of page
DSC_9510,1.jpg

direktprint på aluminium 70x50cm

exploration of permissions and prohibitions

resistance and acceptance

2017 

Mänskligt beteende är ett ständigt intressant ämne att observera, förstå och tolka. Reflektion över vår uppfattning av omgivningen och interaktioner där emellan är vitalt, samt överraskande hur den förändras från en dag till en annan. Mina fotografier involverar observationer av det dagliga livet och en del av personliga berättelser. Jag ser detta arbete som en pågående undersökning av olika sociala system, traditioner och dogmer, utforskning av koderna och antagandena vi gör när vi granskar världen visuellt.

Human behaviour is a constantly interesting subject to observe, understand and to interpret. Reflection on our perception of the environment and interactions and in between is vital and also surprising how it changes from one day to another. My photographs involve observations of daily life and some of personal stories. I see this work as an ongoing study of various social systems, traditions and dogmas, exploration of the codes and assumptions we make when we examine the world visually.

 

DSC_9495web.jpg

foto, papper        100x70cm

DSC_9509web.jpg

foto, papper        100x70cm

DSC_9457,1.jpg

foto, papper        100x70cm

DSC_9493-web.jpg
DSC_9493,1.jpg

foto, papper        140x50cm

DSC_9377web.jpg

foto, papper        70x100cm

copy.jpg

Irina Lindqvist 2019. All rights reserved

bottom of page