top of page

Men´s Health

WIP Konsthall

Wip:konsthall : Vägg i Vägg

Grupp utställning

Anette Zeilon

Jag arbetar med installationer två och tre dimensionellt.
Det utspelar sig i galleri rummet eller i det offentliga rummet och i naturen.

anettezeilon@gmail.com

Anna Källblad och Annette Taranto

Olivträd filmades under en resa i Palestina och Israel 2009. Trädet står i dalen mellan en palestinsk by och en israelisk bosättning i Area B.

I A Sing and Dance Act försöker Källblad och Taranto inom sig återskapa känslan som uppstod på platsen där Olivträd spelades in.

anna.kallblad@bredband.net ; annette@earsounds.com

Irina Lindqvist

Fotokollage Men's Health - en berättelse om träningsanläggningen som byggts av återvunna ståldelar från Sovietiska fabriker. Anläggningen flyter på en ö mitt i Dnepr och i hjärtat av huvudstaden Kiev i Ukraina. En plats som fungerar på sommaren som på vintern. Och är likaså en samlingsplats för fria vilda sälar.

Installation 

Lena Linnros

Under arbetets gång leder teckningen mig fram till den slutgiltiga bilden.
Jag utgår från sådant som jag känner igen, en känsla, ett minne eller upplevelse. Utgångspunkten kan vara ett motiv från platser eller människor som jag har en nära anknytning till. Det kan vara en detalj eller ett uttryck som intresserar mig och som jag utvecklar. Jag målar av partier och lägger till nytt ända tills bilden säger något till mig. Det kan liknas vid ett suddigt minne som sakta klarnar.

lena.linnros@spray.se

Maj-Britt Niklasson

Ett rum där både mörker och ljus har tillträde, där både moder jord och fader himmel får komma till tals, där både rött – eller varför inte svart – och blått är penslat sida vid sida. En balansakt där hela rummet går på lina.
Förutom att måla skriver jag texter och komponerar musik. Experimentella kompositioner på fiol och som singer&songwriter tillsammans med min gitarr.

www.svenskakonstnarer.se/galleri/majnik08

maj-britt.niklasson@glocalnet.net

bottom of page